پیوندها 
 
تاریخ : چهارشنبه 12 مرداد 1401     |     کد : 6563

توسط واحد سیمامنظر شهرداری منطقه 8 انجام شد:

ایمن سازی درختان سطح حوزه با هرس شاخه های شکسته یا خشکیده

در راستای جلوگیری از بروز حوادث غیر مترقبه مثل سقوط و ایجاد خسارت برای شهروندان، درختان سطح حوزه با هرس شاخه های شکسته یا خشکیده ایمن سازی شدند.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 8، ابوالفضل حسینی مسئول سیمامنظر شهرداری منطقه 8 ضمن اعلام خبر فوق افزود: با عنایت به شکستگی و خشکیدن برخی شاخه های درختان سطح حوزه، عوامل فضای سبز منطقه 8 به منظور افزایش امنیت عابرین و جلوگیری از وقوع حادثه، اقدام به ایمن سازی درختان نموده و شاخه های شکسته یا خشکیده درختان را هرس نمودند.
PDF چاپ چاپ