پیوندها 
 
تاریخ : پنجشنبه 22 ارديبهشت 1401     |     کد : 6002

توسط واحد مدیریت فرهنگی اجتماعی صورت پذیرفت:

برگزاری جلسه ی شرح مثنوی معنوی در فرهنگسرای تربیت

جلسه ای دیگر از سلسله جلسات شرح مثنوی معنوی مولوی با تدریس حسین مدرس زاده در فرهنگسرای تربیت برگزار شد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 8، در این جلسه حکایت " فریفتن روستایی شهری را و به دعوت خواندن او " از دفتر سوم مثنوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
مدرس زاده در این جلسه ابراز داشت : (( اساس این داستان از مثنوی بر مدار " صبر " و " حزم " است و مولانا سمبل هایی از " نفس " ، " عقل جزوی " ، " عقل جزوی " و " اصالت آدمی " را برساخته و در باب القائات جامعه ، محیط و نفس ابیات معنوی تداش خورده ای را به منصه ی ظهور رسانده است . انسان در این حکایت به جز در فطرت و اصالت خویش که در آن نه مقایسه ، نه ملامت کردن و عناصر دیگری دخیل است ، امنیت و آسایش خویش را فقط تحت لوای حزم معنوی و دوراندیشی معرفتی می یابد و نفسی را می خواند که به بازی های عالم حس و علقه های جهان محسوس پای بند نیست . اما کسانی که اسیر این علایق اند ، مانند بچه هایی هستند که وقتی اسم بازی را می شنوند حاضرند حتا با گورخر هم برای بازی بدوند و این کنایه از انسان های شیفته ی امور ظاهری و دنیوی است و از پرداختن به روح و روان خود غافل هستند و به اصطلاح گرفتار " بازی نفس " می شوند )) 


PDF چاپ چاپ