پیوندها 
 
تاریخ : سه شنبه 5 بهمن 1400     |     کد : 5345

به منظور پیگیری پیشرفت پروژه صورت گرفت:

بازدید معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه8 از روند مرمتی خانه تاریخی نیکدل

به منظور نظارت بر اجرای مناسب پروژه های مرمتی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه 8 به همراه معاون فنی و عمرانی منطقه 8، از مرمت خانه تاریخی نیکدل بازدید نمود.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 8، مهندس رضا کیانی معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه 8 از عملیات مرمتی خانه تاریخی نیکدل بازدید نموده و در خصوص رفع مشکلات مالی و پیشبرد سریع پروژه قول مساعد داد.
PDF چاپ چاپ