پیوندها 
 
تاریخ : پنجشنبه 23 دي 1400     |     کد : 5286

توسط ستاد بحران شهرداری منطقه 8 انجام شد:

نصب بنرهای اخطاریه ایمنی بازار در داخل بازار تبریز

در راستای اطلاع رسانی ایمنی بازار تاریخی تبریز، بنرهای اخطاریه ایمنی بازار در داخل بازار تاریخی تبریز نصب گردید.

در راستای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به بازاریان و اصناف وکسبه بازار سرپوشیده تبریز ستاد بحران شهردار منطقه 8 اقدام به نصب بنرهای اخطاریه ایمنی در داخل بازار تاریخی تبریز نمود.
شایان ذکر است این اقدام در راستای پیشگیری از خطرات احتمالی در بازار تاریخی تبریز انجام شده است. 


PDF چاپ چاپ