پیوندهای ضروری

 
تاریخ : يکشنبه 3 اسفند 1399     |     کد : 4347

به منظور آماده سازی منطقه تاریخی فرهنگی تبریز، برای نوروز انجام گرفت:

برگزاری دومین جلسه استقبال از بهار در شهرداری منطقه 8 تبریز

دومین جلسه اجرایی طرح " استقبال از بهار"، جهت آماده‌سازی منطقه تاریخی فرهنگی تبریز برای استقبال از نوروز1400 با حضور شهردار و مدیران مربوطه برگزار شد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 8، دکتر علی مدبر شهردار منطقه8 در این جلسه در خصوص موضوعاتی همچون طراحی و اجرای المانهای نوروزی ، سفره های هفت سین،  روشنائی پارک‌ها و فضاهای سبز، آسفالت و لکه گیری معابر، شستشوی مبلمان شهری و بهسازی آنها، نصب تابلوهای گردشگری، خط کشی ترافیکی ترافیکی ، گلکاری های وسیع نوروزی، هرس درختان، حذف آلودگی های بصری و ... تاکید نموده و خواستار اجرای فوری پروژه های استقبال از بهار شد.
در پایان این جلسه مقرر گردید؛ معاونت‌ها و مدیران واحدهای مرتبط اقدامات عاجل را برای اجرایی سازی پروژه های مصوب شده نوروزی انجام داده و پروژه هایی همگون با بافت تاریخی شهر در سطح حوزه اجرا نمایند.


PDF چاپ چاپ