پیوندهای ضروری

 
تاریخ : شنبه 2 اسفند 1399     |     کد : 4343

برگزاری کارگاه مثنوی معنوی در فرهنگسرای شمس تبریزی

کارگاه موضوعی شرح مثنوی معنوی توسط واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۸ با موضوع " جذب از طریق تجانس " برگزار گردید.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 8، در این جلسه حسین مدرس زاده ضمن تشریح امر تجانس در آرای مولانا گفت : مولانا قرن ها پیش امر تجانس در جهان هستی و میان موجودات را در کلام خویش جاری نموده و قانون جذب را در کتاب مثنوی پیاده نموده است . در تعبیر وی " جنس " در برابر " ناجنس " واقع گردیده و ناجنس کسی است که اشتغال به دنیا او را از خدا باز می دارد .
از طرفی دیگر نفس به بینی کریه تشبیه شده و روی خوب وجهه ی روحانی و عقلانی انسان است که زشتی نفس آن رو هم زشت و نامبارک جلوه می دهد . زبان حال و قال هر عقل مآل اندیش این است که تجانس میان دو یا چند چیز به شکل ظاهری آن ها نیست . مبادا ظاهرپرست شوی و راز تجانس را در هیات ظاهری موجودات جستجو کنی. 


PDF چاپ چاپ