پیوندهای ضروری

 
تاریخ : پنجشنبه 18 دي 1399     |     کد : 4250

شهردار منطقه 8 خبر داد:

تداوم عملیات سنگفرش  در خیابان شفائیه با کفپوشهای قالبی

شهردار منطقه 8 از تداوم عملیات سنگفرش خیابان شفائیه با  ایجاد تمهیدات زمستانی و نصب حفاظ داربستی خبر داد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 8، دکتر علی مدبر شهردار منطقه 8 ضمن مهم برشمردن سنگفرش این مسیر پرتردد افزود: بدلیل شرایط زمستانی و سرد شدن هوا، طی روزهای اخیر، پیشبرد پروژه با مشکل مواجه شده بود که با نصب حفاظ داربستی و ایجاد تمهیدات زمستانی از روز گذشته عملیات سنگفرش مسیر را مجددا آغاز نموده و پروژه را با سرعت ادامه میدهیم.
وی در خصوص این پروژه گفت: پروژه ساماندهی خیابان شفاعیه شامل سنگفرش کل مسیر، تعریض پیاده روها، نصب مبلمان شهری و سیستم روشنایی همگون با بافت تاریخی مسیر میباشد که از هفته های گذشته آغاز گردیده و بعد از زیر سازی  وبتن ریزی کف، عملیات سنگفرش مسیر را با کفپوشهای قالبی رنگی آغاز نموده و برآنیم تا در حداقل زمان ممکن این پروژه را به بهره برداری رسانیم.


PDF چاپ چاپ