پیوندها 
 
تاریخ : چهارشنبه 17 دي 1399     |     کد : 4246

مناقصه عمومی شهرداری منطقه 8 تبریز

منطقه هشت شهرداری تبریز در نظر دارد پروژه های عمرانی به شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای صلاحیت و رتبه لازم از مراجع زیر صلاح باشند و به شرح اسناد مناقصه واگذار نمایند.

واجدین شرایط میتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 25/10/1399 تا ساعت  00 : 12 مورخه 12/11/1399 به امور قراردادهای منطقه واقع در بولوار علامه طباطبایی- پل قاری-ابتدای کوچه مجتهدلر- ساختمان شهرداری منطقه -مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 00: 12 روز دوشنبه مورخه 13/11/1399 به دبیرخانه شهرداری منطقه واقع در در بولوار علامه طباطبایی- پل قاری-ابتدای کوچه مجتهدلر - ساختمان شهرداری منطقه 8 تحویل نمایند .
  عنوان پروژه مبلغ برآورد اولیه  (ریال) مبلغ سپرده  (ریال) حداقل رتبه
1 توسعه شبکه آب خام فضای سبز منطقه 8 (نوبت دوم) 3/900/000/000 195/000/000 پایه پنج در رشته ابنیه یا آب
2 تکمیل مرمت خانه علی میسیو و مرمت و ساماندهی خانه ختایی تبریز 4/550/000/000 227/500/000 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند یا مرمت بناهای تاریخی یا پایه 3 گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته مرمت آثار باستانی
3 کفسازی پیاده رو ضلع جنوبی خیابان جمهوری حد فاصل فردوسی تا میدان نماز و ضلع غربی میدان نماز 6/150/000/000 307/500/000 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند
4 مرمت جدولگذاری و کفسازی در خیابان تربیت، مقصودیه، پست خانه قدیم، شریعتی و سطح منطقه 8 3/150/000/000 157/500/000 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند
5 بهسازی محیط شهری برای افراد کم توان و معلولین جسمی در معابر خیابان جمهوری، شریعتی، فردوسی و سطح منطقه 3/400/000/000 170/000/000 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند
- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات وقرائت پیشنهادات ساعت 30/13 روز دوشنبه مورخه 13/11/1399 درمحل خیابان آزادی چهار راه ابوریحان ساختمان مرکزی شهرداری تبریز خواهد بود حضور کلیه شرکت کنندگان در جلسه آزاد می باشد.
- شهرداری در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات مختار است ونیز کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
- هرگاه برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنها به ترتیب بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
- هيچ کدام از اعضاي (اصلي- علي البدل ) شرکت نبايد مشمول قانون ممنوعيت موضوع قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي باشند.
- سایر اطلاعات وجزئیات مناقصه در اسناد معامله مندرج می باشد


PDF چاپ چاپ