پیوندهای ضروری

 
تاریخ : سه شنبه 16 دي 1399     |     کد : 4243

شهردار منطقه 8 خبر داد:

راه اندازی پنل های خورشیدی در شهرداری منطقه 8

طی جلسه ای که با حضور شهردار منطقه 8  و کارشناسان اداره برق تشکیل شد، در خصوص راه اندازی پنل ها خورشیدی و استفاده از انرژی پاک در ساختمان شهرداری منطقه 8 بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 8، در این جلسه شهردار منطقه 8 ضمن مهم ارزیابی نمودن استفاده از انرژی پاک در ساختمانها و معابر سطح حوزه، از فعالسازی پنل های خورشیدی در ساختمان شهرداری منطقه 8 به منظور تامین بخشی از نیازهای برق منطقه خبر داد.
مدبر افزود: طی سالیان گذشته پنلهای خورشیدی در ساختمان شهرداری منطقه 8 نصب شده بود که به دلیل عدم مدیریت صحیح کارکرد چندانی نداشته و به حال خود رها شده بود که برآنیم طی روزهای آتی با رفع ایراد و تعمیر پنلهای خورشیدی و راه اندازی مجدد آنها، بهره برداری مجدد از این امکانات داشته و در تامین برق مورد نیاز منطقه مورد استفاده قرار دهیم.
در پایان این جلسه مقرر شد طی روزهای آتی کلیه نواقصات سیستم پنل خورشیدی نصب شده در منطقه رفع و نسبت به راه اندازی مجدد آن اقدام شود.PDF چاپ چاپ