پیوندهای ضروری

 
تاریخ : يکشنبه 12 مرداد 1399     |     کد : 3914

با شکوفایی گلهای اختر؛

بافت تاریخی شهر گلباران شد

طی روزهای اخیر با شکوفایی گل های اختر، زیبایی های بصری بافت تاریخی شهر دو چندان شده است.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه هشت ، ابوالفضل حسینی مدیر فضای سبز منطقه 8 با بیان این خبر گفت: با توجه به اهمیت کاشت گل در مناطق شهری و به منظور افزایش زیبایی بصری ومحیطی در سطح منطقه و ارتقای سلامت روانی شهروندان، عملیات کاشت بذر گل اختر در سطح منطقه در سه ماه نخست سال صورت گرفت. 

وی با اشاره به اینکه بذر گل اختر از اواسط تیرماه گل می دهد، عنوان کرد: این گل ها در رنگهای مختلف کاشته شده که گل های آن تا اواخر آبان ماه شاداب است. 
مدیر فضای سبز منطقه 8 اضافه کرد: گل اختر گیاهی دائمی و گلدار است که بین گل ها و گیاهان تقریبا بیشترین دوره گلدهی را دارد و تا آغاز فصل سرما ماندگار می ماند. 
حسینی با اشاره به نیاز آبی کم گل اختر و تولید اکسیژن زیاد این گل عنوان کرد: برگ این گل اکسیژن زیادی تولید می کند و یکی از گل های زیبای طبیعت است.
PDF چاپ چاپ