پیوندهای ضروری

 
تاریخ : سه شنبه 7 مرداد 1399     |     کد : 3903

شهردار منطقه هشت خبر داد:

ترغیب شهروندان به سنتی سازی نمای ساختمانها در بافت تاریخی شهر

شهردار منطقه هشت از اجرای طرح سنتی سازی نمای ساختمانها طی سالهای اخیر خبر داده و افزودند با اجرای طرح سنتی سازی نمای ساختمانها و ترغیب مالکین نسبت به استفاده ازنماهایی با معماری سنتي و اسلامي هم اکنون شاهد آنیم که نمای ساختمانهای جدید الاحداث حوزه منطقه هشت به شکل سنتی و همگون با بافت تاریخی تبریز اجرا شده اند.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 8 ،دکتر علی مدبر ضمن  اعلام سیاستهای شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی هشت در مورد همخوانی نمای ساختمانها با بافت تاریخی فرهنگی منطقه اعلام نمودند :طی سالیان اخیرشاهد آن بودیم که صدها ساختمان جدید الاحداث با معماری سنتی اسلامی در منطقه تاریخی تبریز احداث شده اند که مجموعه این عوامل در کنار اقدامات عمرانی منطقه موجب هویت بخشی به بافت تاریخی تبریز عزیزمان شده است.
 ایشان استفاده از الگوهای معماری ایرانی اسلامی را یکی از نیازهای امروز شهر تبریز دانسته و افزود: شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی تبریز آماده هرگونه حمایت و مساعدت در خصوص اقدام شهروندان سطح منطقه مبنی بر اجرای نمای سنّتی و هماهنگ با الگوی معماری تبریز قدیم می باشد
مدبر  خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت نمای ساختمان ها در شکل دهی به سیما و منظر شهری و حفظ بافت تاریخی تبریز، نمای کلیه ساختمانها به ویژه ساختمان های واقع در محدوده تاریخی کنترل می شود و شهرداری منطقه 8 در صدور پروانه ساخت،شاخص هایی همچون استفاده از مصالح بومی تطبیق معماری ساختمانها با معماری بافت تاریخی شهر را مد نظر قرار میدهد.


PDF چاپ چاپ