پیوندهای ضروری

 
تاریخ : سه شنبه 10 تير 1399     |     کد : 3849

مدیر زیباسازی شهرداری منطقه 8 خبر داد:

آغاز طرح پیرایش شهری و حذف زواید بصری  در خیابان شریعتی

مدیر زیباسازی شهرداری منطقه 8 از تداوم طرح پیرایش شهری و حذف زواید بصری این بار در خیابان شریعتی شمالی خبر داد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه هشت، محمد حضرتی در این خصوص گفت:طرح پیرایش شهری و حذف زواید بصری منطقه، بنا به دستور شهردار محترم منطقه 8، توسط واحد زیباسازی منطقه در حال اجراست که در فاز نخست، عوامل معاونت خدمات شهری منطقه 8 از روز گذشته، تابلوهای منجر به زواید بصری خیابان شریعتی را حذف نمودند.
حضرتی افزود: در فاز دو طرح ،بر آنیم تا تمامی تابلوهای مشاغل موجود در حاشیه خیابان شریعتی شمالی را بعد از پاکسازی و جمع آوری، یکسان سازی و سنتی سازی نموده و از بد منظری نجات دهیم.PDF چاپ چاپ