پیوندهای ضروری

 
تاریخ : يکشنبه 8 تير 1399     |     کد : 3845

در بازدید مجدد شهردار منطقه 8 از کارگاه امانی منطقه صورت پذیرفت:

نظارت شهردار منطقه 8 بر روند بازسازی مبلمان شهری انبار شده منطقه

شهردار منطقه 8 طی برنامه ای، مجددا از محل کارگاه امانی و انبار خدمات شهری منطقه 8 بازدید نموده و در جریان امورات بازسازی مجدد اقلام انبار شده، قرار گرفت.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 8، دکتر علی مدبر در این بازدید بر لزوم کاهش هزینه ها با مهندسی مجدد و بازآفرینی مبلمان شهری تاکید نموده و خواستار ساماندهی و استفاده مجدد از اقلام موجود در کارگاه امانی برای تولید و ایجاد مبلمان شهری مناسب در سطح حوزه شدند.
 
PDF چاپ چاپ