پیوندهای ضروری

 
تاریخ : شنبه 7 تير 1399     |     کد : 3843

شهردار منطقه 8 خبر داد:

آغاز دال گذاری خ امام خمینی(ره)، حدفاصل رضانژاد تا تپلی باغ

شهردار منطقه 8 تبریز ازآغاز عملیات دال گذاری بتنی در خیابان امام حد فاصل رضانژاد تا تپلی باغ خبر داد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 8، دکتر علی مدبر شهردار منطقه 8 ضمن اعلام این خبر افزود: به منظور تعریض مسیر بی آر تی، معاونت فنی و  عمرانی شهرداری منطقه 8،عملیات بهسازی آبروها و تعریض خیابان امام خمینی(ره) حد فاصل تقاطع رضانژاد تا تپلی باغ  را با دال گذاری بتنی آغاز نموده و به زودی با تکمیل عملیات دال گذاری، مسیر بی آرتی این محل تعریض خواهد شد.
شهردار منطقه 8 افزود:  این اقدام در جهت تعریض قسمت سواره رو خیابان و با گذاشتن دالهای بتنی بر روی آبروها انجام پذیرفته که موجب میگردد تا بدون ورود به حریم پیاده روها عرض خیابان امام خمینی(ره) افزایش و هدایت آب های سطحی تسهیل گردد.PDF چاپ چاپ