پیوندهای ضروری

 
تاریخ : سه شنبه 13 خرداد 1399     |     کد : 3806

توسط عوامل فضای سبز منطقه 8 انجام شد:

کاشت انبوه گونه های گیاهی، در طرح ساماندهی بلوار جمهوری

در راستاي اجراي سياست حوزه فضاي سبز منطقه 8  مبنی بر گاشت انواع گونه های گیاهی متنوع در سطح حوزه، رفیوژ میانی بلوار جمهوری حد فاصل میدان نماز تا فردوسی تحت پوشش اجراي اين طرح قرار گرفته و انواع گونه های گیاهی پایدار و درختچه هاي مناسب در این مسیر کاشت شد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 8، بدلیل اختصاص بخش بزرگی از فضای رفیوژ میانی بلوار جمهوری به سطوح بتنی، عوامل عمرانی و خدماتی شهرداری منطقه 8 بعد از تخریب سطوح بتنی، عملیات جدول گذاری مسیر را  اجرایی نموده و از امروز عملیات کاشت گونه های گیاهی متنوع را در رفیوژ میانی بلوار جمهوری آغاز نمودند.
در قالب این طرح بتنهای رفیوژ میانی بلوار جمهوری حذف گردیده و تبدیل به  فضای سبز شهری شده وانواع درختچه های پایدار از قبیل برگ نو و زرشک و یاس زرد و لگستروم در این مسیر کاشته خواهد شد.PDF چاپ چاپ