پیوندهای ضروری

 
تاریخ : سه شنبه 13 خرداد 1399     |     کد : 3804

مناقصه عمومی شهرداری منطقه 8 تبریز

منطقه هشت شهرداری تبریز در نظر دارد پروژه های عمرانی به شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای صلاحیت و رتبه لازم از مراجع زیر صلاح باشند و به شرح اسناد مناقصه واگذار نمایند.

واجدین شرایط میتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ نشرآگهی تا ساعت  00 : 13 مورخه 99/3/24 به امور قراردادهای منطقه واقع در بولوار علامه طباطبایی- پل قاری-ابتدای کوچه مجتهدلر- ساختمان شهرداری منطقه -مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 00: 13 روزشنبه مورخه 99/3/24 به دبیرخانه شهرداری منطقه واقع در در بولوار علامه طباطبایی- پل قاری-ابتدای کوچه مجتهدلر - ساختمان شهرداری منطقه 8 تحویل نمایند .
  عنوان پروژه مبلغ برآورد اولیه  (ریال) مبلغ سپرده  (ریال) حداقل رتبه
1 تکمیل بهسازی وکفسازی  بازار سراجان، کاغذفروشان، گونی فروشان و محدوده بازار تبریز 4/850/000/000 242/500/000 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند
2 مرمت خانه کلکته چی 3/400/000/000 170/000/000 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند یا مرمت بناهای تاریخی
3 مرمت و بهسازی بستر سنگی، دیواره و پیاده روهای مهرانه رود در محدوده منطقه هشت 4/850/000/000 242/500/000 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند
4 تکمیل بهسازی و مرمت خانه علی میسیو 2/950/000/000 147/500/000 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند
5 جدولگذاری و کفسازی در خیابان جمهوری، امام، ارتش، شهید مطهری، شهید محققی، شریعتی و سایر معابر 4/200/000/000 210/000/000 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند
6 درزگیری رویه های آسفالتی در خیابانهای امام، جمهوری، چایکنار، خاقانی، ارتش شمالی، 17 شهریور و مطهری 4/000/000/000 200/000/000 پایه پنج در رشته راه و باند
7 تجهیز و ایمن سازی پارک های سطح منطقه (پارک خاقانی، تلاش، دمشقیه، سلیمی، یوشاری، فدک و هاشمیه) 2/500/000/000 125/000/000 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند
8 پیاده روسازی و ساماندهی معبر پست خانه (کوچه پاساژ) 5/750/000/000 287/500/000 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند
 
- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات وقرائت پیشنهادات ساعت 14/30 روز شنبه مورخه 99/3/24 درمحل خیابان آزادی چهار راه ابوریحان ساختمان مرکزی شهرداری تبریز خواهد بود حضور کلیه شرکت کنندگان در جلسه آزاد می باشد.
- شهرداری در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات مختار است ونیز کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
- هرگاه برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنها به ترتیب بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
- هيچ کدام از اعضاي (اصلي- علي البدل ) شرکت نبايد مشمول قانون ممنوعيت موضوع قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي باشند.
- سایر اطلاعات وجزئیات مناقصه در اسناد معامله مندرج می باشد. 
 


PDF چاپ چاپ