پیوندهای ضروری

 
تاریخ : شنبه 3 خرداد 1399     |     کد : 3789

با نصب تابلو کاشیکاری انجام پذیرفت :

سردرب "پامبوخچی بازار" تکمیل شد 

شهردار منطقه 8 تبریز از تکمیل عملیات عمرانی سردرب "پامبوخچی بازار"  با نصب تابلو کاشی کاری این سردرب خبر داد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 8، دکتر علی مدبر شهردار منطقه 8 ضمن اعلام خبر فوق افزود: به منظورتکمیل سردربهای ورودی بازارتبریز،معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 8، عملیات احداث "سردرب پامبوخچی بازار" را اجرایی نموده و امروز با نصب تابلو کاشی کاری معرفی این سردرب، عملیات احداث آن به پایان رسید.
مدبر افزود: سردرب "پامبوخچی بازار" در راستای احیاء هویت تاریخی ورودی پامبوخچی بازار، اجرایی شده و با نصب کتیبه "پامبوخچی بازار" بر قسمت فوقانی سردرب، زمینه برای زیبائی و جلوه‌گری این سردرب تاریخی، فراهم شد. 


PDF چاپ چاپ