پیوندهای ضروری

 
تاریخ : چهارشنبه 20 فروردين 1399     |     کد : 3716

توسط واحد فضای سبز منطقه 8 انجام شد:

ترمیم و واکاوی چمن در پارکها و بلوارهای سطح منطقه8

به منظور گسترش سرانه فضای سبز  وایجاد  چهره ای زیبا در سیمای شهر  واحد فضای سبز منطقه 8 اقدام به لکه گیری  و واکاوی چمن در پارکها وبلوارهای سطح حوزه نمود.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 8، به منظور گسترش سرانه فضای سبز وایجاد  چهره ای زیبا در سیمای شهر  واحد فضای سبز منطقه 8 اقدام به لکه گیری وترمیم چمن پارکها وبلوار ها نمود.
گفتنی است این فعالیت در پارک ها و بلوارهای سطح حوزه  انجام پذیرفته وچمن های موجود واکاوی شدند.


 


محمد قندگر