پیوندهای ضروری

 
تاریخ : شنبه 16 فروردين 1399     |     کد : 3709

توسط عوامل خدمات شهری منطقه 8 انجام شد:

کاشت انبوه گونه های گیاهی پایدار در رفیوژ میانی بلوار جمهوری

در راستاي اجراي سياست حوزه فضاي سبز منطقه 8  مبنی بر گاشت انواع گونه های گیاهی متنوع در سطح حوزه، رفیوژ میانی بلوار جمهوری حد فاصل میدان نماز تا فردوسی تحت پوشش اجراي اين طرح قرار گرفته و انواع گونه های گیاهی پایدار و درختچه هاي مناسب در این مسیر کاشت شد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 8، در این عملیات عوامل فضای سبز منطقه هشت انواع درختچه های پایدار از قبیل برگ نو و زرشک و یاس زرد و لگستروم در این مسیر کاشتند.


محمد قندگر