پیوندهای ضروری

 
تاریخ : پنجشنبه 7 فروردين 1399     |     کد : 3697

به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا انجام گرفت:

توزیع اسپری ضدعفونی و دستکش بین عوامل خدمات شهری منطقه 8

به منظور پیشگیری از شیوع بیماری واگیر دار کرونا، اسپری ضدعفونی و دستکش بین عوامل خدمات شهری منطقه 8 توزیع شد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 8، این اقدام به دستور شهردار منطقه 8 و به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونابین پرسنل خدماتی منطقه 8 انجام گرفته و توزیع شد.
شایان ذکر است در کنار این اقدام، کلیه فضاهای کاری آنها ، بصورت دوره ای محلول پاشی و ضد عفونی میگردد.


PDF چاپ چاپ