پیوندهای ضروری

 
تاریخ : پنجشنبه 3 بهمن 1398     |     کد : 3562

در جلسه مشترک شهردار منطقه 8 با مدیر عامل سازمان قطارشهری مطرح شد:

معماری ایستگاه های مترو بافت تاریخی شهر سنتی گردد

شهردار منطقه هشت جلسه ای با مدیر عامل سازمان قطارشهری برگزار نموده و در خصوص مشارکت در پیشبرد پروژه قطار شهری تبریز و تکمیل و بهره برداری از ایستگاه های مترو، تبادل نظر نمودند.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه هشت، دکتر مدبر در این دیدار بر لزوم مشارکت برای تکمیل و بهره برداری نهایی از ایستگاه های مترو در منطقه تاریخی فرهنگی شهر تاکید نموده و در این راستا اعلام آمادگی خود را در ایستگاه های سطح حوزه از قبیل ایستگاه بهشتی و ساعت و محققی و ... اعلام  نمودند.
مدبر بر لزوم همخوانی معماری داخلی و خارجی ایستگاه های منطقه تاریخی شهر با هویت تاریخی محدوده ایستگاه، تاکید کرده و خواستار تشکیل کارگروه معماری و  توجه ویژه به همخوانی معماری ایستگاه های مترو با بافت تاریخی پیرامون ایستگاه، در محدوده مرکزی شهر شدند.
در ادامه این جلسه پیرامون تعیین تکلیف نهایی ایستگاه های میدان شهید بهشتی و میدان ساعت که خود ایستگاه ها مورد بهره برداری قرار گرفته ولی نماکاری بیرونی ایستگاه ها انجام نپذیرفته است و جلوه نامناسبی به بافت تاریخی شهر بخشیده است، بحث و تبادل نظر گردیده و توافقاتی حاصل شد

PDF چاپ چاپ