پیوندهای ضروری

 
تاریخ : پنجشنبه 3 بهمن 1398     |     کد : 3560

توسط عوامل خدمات شهری منطقه هشت انجام پذیرفت:

انجام عملیات گسترده برف روبی در پیاده راه ارک

عوامل خدمات شهری شهرداری منطقه هشت طی روز گذشته با حضور گسترده در پیاده راه ارک، اقدام به برف روبی اساسی این پیاده راه نمودند تا شهروندان گرامی با آرامش و آسایش در محدوده مرکزی شهر تردد نمایند.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه هشت، در این عملیات، عوامل خدمات شهری منطقه هشت،با پارو کردن و جمع آوری برفهای سطح معابر،این پیاده راه را به حالت اولیه برگرداندند تا تردد شهروندان از این پیاده رو های به سهولت انجام پذیرد.


PDF چاپ چاپ