پیوندهای ضروری

 
تاریخ : سه شنبه 1 بهمن 1398     |     کد : 3555

توسط عوامل خدمات شهری منطقه هشت انجام پذیرفت:

جمع آوری یخ ها از جوبهای سطج حوزه

عوامل خدمات شهری منطقه هشت طی عملیاتی یخ های بوجود امده ناشی از بارش های اخیر را که منجر به پرشدن فضای داخلی جوبها و آبروهای سطح حوزه شده بود را شکسته و جمع آوری کردند.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه هشت این عملیات در فاز نخست در خیابان شریعتی و میدان نماز اجرایی شده و به زودی در سایر معابر سطح حوزه اجرایی خواهد شد.
PDF چاپ چاپ