پیوندهای ضروری

 
تاریخ : دوشنبه 30 دي 1398     |     کد : 3552

توسط معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه 8 انجام پذیرفت:

تداوم عملیات برف روبی معابر منطقه 8

عوامل خدمات شهری شهرداری منطقه هشت طی روزهای گذشته با حضور شبانه روزی در معابر سطح حوزه، اقدام به برف روبی معابر سطح حوزه نمودند تا شهروندان گرامی با آرامش و آسایش در محدوده مرکزی شهر تردد نمایند.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه هشت، نیروهای تنظیف شهرداری منطقه هشت اقدام به پارو کردن برفهای سطح پیاده روهاکردند تا تردد شهروندان از این پیاده رو های به سهولت انجام پذیرد.

 


PDF چاپ چاپ