پیوندهای ضروری

 
تاریخ : سه شنبه 24 دي 1398     |     کد : 3540

با حضور شهردار منطقه هشت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد:

برگزاری جلسه همفکری شهرداری منطقه 8 با اساتید معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد

شهردار منطقه هشت طی جلسه ای که با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و اساتید شهرسازی و معماری این دانشگاه داشتند، در خصوص احیاء منطقه تاریخی تبریز و طراحی پروژه های بازآفرینی شهری در این منطقه  با آنها همفکری و تبادل نظر نمودند.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه هشت، دکتر علی مدبر در این جلسه به طراحی  بالغ بر 30 پروژه شهری و معماری توسط کارگروه طراحی منطقه هشت اشاره نموده و از آماده سازی چشم انداز10ساله و طرح جامع برای منطقه تاریخی فرهنگی تبریز خبر داده و آمادگی خود را در راستای استفاده از نظریات و تجربیات اساتید معماری و شهرسازی دانشگاه ها در راستای اجرای اصولی پروژه ها اعلام نمودند.
وی با اشاره بر لزوم پیاده محور سازی منطقه تاریخی فرهنگی شهر، از عزم شهرداری منطقه هشت برای توسعه پیاده راه های منطقه خبر داده که این امر را لازمه مشارکت ارگانهای مختلف دانستند.
در ادامه جلسه دکتر مدبر با اشاره به بلوک های باز آفرینی شهری منطقه هشت اجرای این طرح را متحول کننده مناطق فرسوده منطقه دانست.
در ادامه جلسه، اساتید معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد تبریز، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص هویت بخشی به منطقه تاریخی شهر و اجرای پروژه های بازآفرینی شهری در منطقه هشت بیان داشتند.
محمد قندگر