پیوندهای ضروری

 
تاریخ : سه شنبه 12 آذر 1398     |     کد : 3432

معاون فنی و عمرانی منطقه 8 خبر داد:

کفسازی و سنگفرش بازارچه درب استانبول طی روزهای اتی تکمیل میشود

معاون فنی و  عمرانی شهردای منطقه هشت از اجرای عملیات کفسازی و اجرای سنگفرش بازارچه درب استانبول خبر داد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه هشت ،مهندس پورقربان ضمن اعلام خبر فوق افزود: به منظور تکمیل عملیات پروژه درب استانبول و آماده سازی برای افتتاح، عملیات کفسازی پروژه را طی روزهای اخیر با سنگ اسپراخون آغاز نموده و طی روزهای آتی به اتمام خواهیم رساند.
شایان ذکر است بازارچه درب استانبول توسط شهرداری منطقه هشت تبریز اجرائی میشود که در قالب آن ده باب مغازه احداث میشود و در هر باب مغازه ، صنف هنری خاصی فعالیت خواهند نمود.محمد قندگر