پیوندهای ضروری


 
تاریخ : چهارشنبه 19 دي 1397     |     کد : 2820

توسط عوامل خدمات شهری منطقه هشت انجام پذیرفت:  

پاکسازی و رفع نازیبایی های مسیر گرجیلر بازار

عوامل خدمات شهری منطقه هشت طی عملیاتی اقدام به پاکسازی و رفع نازیبایی های و مشکلات مسیر گرجیلر نمودند.

به گزارش امور ارتباطات منطقه هشت، این عملیات شامل رنگ آمیزی نرده ها، تنظیف مسیر و ترمیم دریچه های کانالها در مسیر گرجیلر بازار بود که به منظور حل مشکلات و افزایش زیبایی های بصری ورودی بازار تاریخی تبریز، انجام پذیرفته است. 


سعید احمدی