پیوندهای ضروری


 
تاریخ : چهارشنبه 19 دي 1397     |     کد : 2819

توسط عوامل خدمات شهری منطقه هشت صورت پذیرفت:

تداوم تنظیف و پاکسازی معابر منطقه تاریخی فرهنگی تبریز

عوامل خدمات شهری منطقه هشت طی عملیاتی اقدام به تداوم تنظیف و پاکسازی معابر سطح حوزه کردند.

به گزارش امور ارتباطات منطقه هشت، این عملیات به منظور پاکیزگی و حفظ نظافت و زیبایی بافت تاریخی شهر که روزانه میزبان هزاران نفر از شهروندان و گردشگران گرامی میباشد، انجام پذیرفته است.
شایان ذکر است در این اقدام ، کلیه معابربازار تاریخی تبریز، تربیت،مقصودیه خیابان ارک جدید و خیابان امام در عرض یک روز تنظیف و پاکسازی شد
بنا بر این گزارش، باتوجه به حجم تردد بسیار بالای مسافران وگردشگران وهمشهریان عزیزدر بازار بزرگ وتاریخی تبریز وعدم امکان تنظیف و رفت وروب در روز  اینکار بصورت شبانه و هر روز بطور منظم در تمامی مسیرها و تیمچه ها توسط همکاران زحمتکش منطقه۸ انجام میپذیرد.

 


سعید احمدی