پیوندهای ضروری


 
تاریخ : دوشنبه 17 دي 1397     |     کد : 2818

توسط عوامل خدمات شهری منطقه هشت اجرائی شد:

رسیدگی و رفع مشکل تیرهای روشنایی در معابرسطح حوزه

عوامل خدمات شهری منطقه هشت در عملیاتی مشکلات تیرهای روشنایی سطح حوزه را بررسی و رفع  مشکل کردند

به گزارش امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری تبریز، در این عملیات مشکلات  تیرهای روشنایی میدان شهید بهشتی ،خیابان امام و پیاده راه تربیت بررسی شده و بعد از رفع ایرادات، روشنایی شبانه به معابر فوق بازگشت.سعید احمدی