پیوندهای ضروری


 
تاریخ : يکشنبه 16 دي 1397     |     کد : 2815

توسط عوامل خدمات شهری منطقه هشت صورت پذیرفت:

تنظیف و پاکسازی معابر منطقه تاریخی فرهنگی تبریز

عوامل خدمات شهری منطقه هشت طی عملیاتی اقدام به تنظیف و پاکسازی معابر سطح حوزه کردند.

به گزارش امور ارتباطات منطقه هشت، این عملیات به منظور پاکیزگی و حفظ نظافت و زیبایی بافت تاریخی شهر که روزانه میزبان هزاران نفر از شهروندان و گردشگران گرامی میباشد، انجام پذیرفته است.
شایان ذکر است عملیات تنظیف کلیه معابر منطقه همه روزه توسط عوامل زحمت کش خدمات شهری منطقه هشت صورت میپذیرد.


سعید احمدی