پیوندهای ضروری


 
تاریخ : سه شنبه 15 آبان 1397     |     کد : 2696

امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری

پیاده رو از سنگ

اجرای سنگفرش در مسیر پیاده رو میدان شهید بهشتی

به گزارش امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری، مسیر پیاده رو میدان شهید بهشتی بصورت سنگفرش ساخته شد.
حوزه معاونت عمرانی منطقه هشت شهرداری، با جدیت در راه تسریع توسعه پروژه میدان شهید بهشتی فعالیت می کند، در همین راستا برای رفاه حال شهروندان گرامی، قسمتی از پیاده رو این میدان بصورت سنگفرش درآمد.
شهروندان عزیز می توانند شاهد فعالیت های گسترده جهت اتمام پروژه شهید بهشتی توسط منطقه هشت شهرداری بصورت مداوم باشند.


سعید احمدی