پیوندهای ضروری


 
تاریخ : سه شنبه 15 آبان 1397     |     کد : 2695

امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری

دال گذاری در میدان شهید بهشتی

تداوم طرح توسعه پروژه میدان شهید بهشتی

به گزارش امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری، اطراف میدان شهید بهشتی دال گذاری شد.
عوامل زحمتکش حوزه معاونت عمرانی در تداوم طرح بزرگ میدان شهید بهشتی اطراف این میدان را دال گذاری کردند.
به عوامل حوزه معاونت عمرانی خسته نباشید عرض می کنیم.


 


سعید احمدی