پیوندهای ضروری


 
تاریخ : سه شنبه 15 آبان 1397     |     کد : 2694

امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری

نگهبانی جدید

ساخت نگهبانی جدید در استانداری

به گزارش امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری، اجراي نماي نگهباني استانداري به اتمام رسید.
با تلاش خستگی ناپذیر همکاران گرامی در حوزه معاونت عمرانی منطقه هشت شهرداری، نمای نگهبانی استانداری ساخته شد.


 
 


سعید احمدی