پیوندهای ضروری


 
تاریخ : سه شنبه 15 آبان 1397     |     کد : 2693

امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری

رنگ زندگی

رنگ آمیزی دیوارهای بتنی مربوط به پروژه مترو

به گزارش امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری، رنگ آمیزی و طراحی دیوارهای بتنی پروژه مترو مسیر خیابان امام از تقاطع خیابان خاقانی تا میدان ساعت و از میدان ساعت به طرف ارتش شمالی توسط عوامل زحمتکش حوزه خدمات شهری انجام شد.
به متراژ دویست و پنجاه متر مربع، پیشتر این دیوارها که توسط پروژه مترو جاگذاری شده بود، به رنگ بتن بوده و باعث نازیبایی بصری شده بود، در همین راستا منطقه هشت شهرداری تصمیم گرفت به رنگ آمیزی این دیوارها گرفت.


سعید احمدی