پیوندهای ضروری

 
تاریخ : سه شنبه 15 آبان 1397     |     کد : 2691

امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری

رنگ آمیزی به روی فلز

رنگ آمیزی میله ها و نرده ها درسطح منطقه هشت شهرداری

به گزارش امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری، در تداوم اجرای طرح جامع خدماتی"گوزل تبریزیم"درسطح شهرتبریز
رنگ آمیزی میله ها و نرده ها درسطح منطقه هشت شهرداری ، توسط نیروهای حوزه معاونت خدمات شهری و انجام شد.


محمد قندگر