پیوندهای ضروری

 
تاریخ : سه شنبه 15 آبان 1397     |     کد : 2689

امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری

مهمان حوزه

بازدید شهردار منطقه هشت از حوزه علمیه صادقیه

به گزارش امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری، شهردار منطقه هشت از حوزه علمیه صادقیه بازدید کرد.
شهردار منطقه هشت بهمراه مدیران و معاونین، با حضور در حوزه علمیه صادقیه از بخش مختلف آن بازدید کرد، این بازدید که برای آشنایی با نیازهای حوزه و حوزویان انجام گرفت، کارساز تلقی می شد.
مهندس پاک نهاد برای رسیدگی به وضعیت حوزه و ایجاد امکانات مطلوب برای دانش آموزان و طلبه ها اعلام آمادگی کرد.
در همین نشست مقرر شد تا جلساتی دیگر برای آشنایی بیشتر با نیازها و همچنین برنامه ریزی برای رفع نیازها، تشکیل شود.


محمد قندگر