پیوندهای ضروری

 
تاریخ : دوشنبه 14 آبان 1397     |     کد : 2688

امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری

آگهی مناقصه عمومی

واگذاری پروژه های عمرانی به شرکتهای حقیقی

به گزارش امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری، منطقه هشت شهرداري تبريز در نظر دارد پروژه هاي عمراني را از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي حقيقي و حقوقي واجد شرايط كه داراي صلاحيت و رتبه لازم از مراجع زير صلاح باشند ، به شرح اسناد مناقصه واگذار نمايند. 
جهت آگاهی از شرایط شرکت در مناقصه پوستر درج شده را مطالعه فرمایید.امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری


محمد قندگر