پیوندهای ضروری

 
تاریخ : يکشنبه 13 آبان 1397     |     کد : 2687

امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری

پاکیزگی بعد از حماسه

پاکسازی و تنظیف مسیر راهپیمایی

به گزارش امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری، پاکسازی و تنظیف مسیر راهپیمایی بلافاصله با پایان گرفتن راهپیمای شروع شد.
عوامل زحمتکش حوزه خدمات شهری منطقه هشت شهرداری، در حین مراسم و نیز پس از  پایان یافتن راهپیمایی سیزده آبان، به پاکسازی مسیرهای راهپیمایی و تنظیف آن مشغول شدند.
پاکبانان عزیز منطقه هشت شهرداری توانستند در کوتاهترین زمان، نظافت و پاکیزگی شهر را فراهم آورند.
از همه همکاران و پاکبانان گرامی که در پاکیزگی شهر نقش بسزایی دارند قدردانی می کنیم.


 


محمد قندگر