پیوندهای ضروری


 
تاریخ : پنجشنبه 21 تير 1397     |     کد : 2447

امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری از آغاز عملیات عمرانی احداث قسمت پایانی کانال رضانژاد خبر داد:

آغاز عملیات عمرانی احداث قسمت پایانی کانال خیابان رضانژاد جهت انتقال آبهای سطحی خیابان امام خمینی (ره)به میدان چای توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه هشت شهرداری تبریز در حال اجراست.

 به گزارش امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری تبریز: با توجه به مشکلات دیرینه عدم هدایت مناسب آبهای   سطحی خیابان امام خمینی (ره) که باعث آبگرفتگی معابر درمواقع بارندگی  میشد، که در طی ماه های اخیر   قسمت هایی از این پروژه به اجرا درآمده بود به اتمام رسیده و شایان  ذکر است که قسمت پایانی این کانال   توسط معاونت فنی وعمرانی منطقه هشت شهرداری تبریز در حال آغاز عملیات قسمت پایانی احداث کانال    رضانژاد است که در حال اجراست.  


سعید احمدی