پیوندهای ضروری


 
تاریخ : يکشنبه 17 تير 1397     |     کد : 2444

امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری تبریز از زیباسازی جای باکس زباله توسط کارگاه امانی منطقه خبرداد.

انجام عملیات جای گذاری باکس زباله ها در سطح حوزه منطقه هشت با همت کارگاه امانی منطقه و کارگران خدوم وزحمت کش این منطقه

به گزارش امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری تبریز: انجام عملیات نوسازی وزیباسازی جای باکس زباله در سطح حوزه منطقه هشت اجرایی و با  همت مسئول کارگاه امانی و به دست تلاشگران خدوم منطقه هشت شهرداری در حال اجراست.


سعید احمدی