پیوندهای ضروری


 
تاریخ : يکشنبه 17 تير 1397     |     کد : 2440

امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری تبریز از رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده با رنگ سرد ترافیکی در سطح حوزه خبرداد

خط کشی خطوط عابرپیاده با رنگ سرد ترافیکی با همکاری سازمان ترافیک شهرداری تبریز جهت انظباط بخشیدن به تردد سواره ها وپیاده ها در سطح حوزه منطقه هشت شهرداری تبریز.

خط کشی از مهمترین علائم افقی راهنمایی رانندگی است که برای افزایش ایمنی معابر ترسیم می‌گردد. هدف از خط کشی معابر منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و عابران پیاده، آگاهی دادن به استفاده کنندگان از معابر و راهنمایی آنها است. خط کشی می تواند به تنهایی به کار رود یا برای تأکید و توضیح بیشتر مفهوم خود، با علامتها و چراغهای راهنمایی (علائم عمودی) توأماً مورد استفاده قرار گیرد.خط کشی خیابان ها به منظور هدایت خودروها به حركت بین خطوط و رعایت حقوق عابران در گذرگاه‌های عابر پیاده، نقش مهمی در هدایت رفت و آمد و كاهش ترافیك دارد.
بر همین اساس منطقه هشت شهرداری اقدام به خط کشی های عابر پیاده در معابر سطح منطقه که با همت معاونت ترافیک منطقه و همکاری سازمان ترافیک شهرداری  به منظور هدایت خودروها به حركت بین خطوط و رعایت حقوق عابران در گذرگاه‌های عابر پیاده، نموده است که  نقش مهمی در هدایت رفت و آمد و كاهش ترافیك شهر می باشد.

سعید احمدی