پیوندهای ضروری


 
تاریخ : سه شنبه 18 ارديبهشت 1397     |     کد : 2359

از طریق کارپردازی منطقه و به صورت استعلام بها صورت می گیرد؛

آگهی استعلام خرید سم جهت استفاده در فضای سبز سطح منطقه

شهرداری منطقه هشت تبریز درنظر دارد نسبت به خرید سم جهت حفظ فضای سبز سطح حوزه به شرح ذیل از طریق استعلام بها اقدام نماید.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 8، متقاضیان آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 25/02/1397(سه شنبه) به واحد کارپردازی شهرداری منطقه 8 تحویل و رسید دریافت نمایند.

در ضمن در کمیسیون معـاملات نسبت به بازگشـایی پاکت های واصـله اقدام خواهد شد.

ردیف

نوع جنس و مشخصات

مقداد در خواستی

1

سم سایپرمترین

200لیتر

2

سم دیمتوات

200لیتر

3

سم بردوفیکس

200لیتر


 مشخصات(سایپرمترین و دیمتوات): استفاده از ترکیب سموم سایپرمترین+دیمتوات جهت کنترل شته و برگ خوار نارون و همچنین انواع شپشگ هر کدام به میزان 1 الی 1.5 در هزار
مشخصات(بردوفیکس): استفاده از کخلوط بردوفیکس(سولفات مس+ آهک هرکدام به میزان 10 کیلوگرم برای هزار لیتر آب) جهت مدیریت انواع قارچ و باکتری که بر روی تنه درختان بایستی استعمال گردد(در صورت آلوده بودن به قارچ یا باکتری استفاده شود)


محمد قندگر-روابط عمومی منطقه هشت