پیوندهای ضروری


 
تاریخ : سه شنبه 18 ارديبهشت 1397     |     کد : 2357

در جلسه مشترک با فرماندار تبریز مقرر شد:

باربران بازار تاریخی تبریز به زودی ساماندهی میشوند

به منظور ساماندهی باربران بازار تاریخی تبریز جلسه مشترکی در فرمانداری تبریز با حضور فرماندار، مشاور امور بازار استاندار،شهردار منطقه 8 و 10، مدیر عامل سازمان حمل و نقل بارو نمایندگان هیأت امنای بازار برگزار شد


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 8 تبریز، در این جلسه بر روی ساماندهی و حمایت از باربران داخل بازار بزرگ تبریز اعم ازحل مشکل بیمه تامین اجتماعی، ارائه تسهیلات بانکی برای تعویض چرخهای دستی، صدور کارتهای شناسائی و ... به این قشر زحمتکش بحث و تبادل نظر گردید.
 فرماندار تبریز دراین جلسه با بیان اینکه بازار بزرگ تبریز،هویت و شناسنامه این کلانشهر تاریخی می باشد، گفت : بازار پتانسیل بیشتری در بحث جذب گردشگران داخلی وخارجی دارد و انجام طرح و بحث های فرهنگی و اجتماعی در بازار تبریز، همراهی اصناف را می طلبد.
مهندس راستگو گفت: شناسایی و کد دارکردن باربران بازار بزرگ تبریز به منظور نظم و انتظام محیط بازار می باشد و هدف کلی این طرح ، ساماندهی وضعیت موجود باربران است و نباید در این موضوع حتی حق یک نفر از عزیزان باربر ضایع شود.
فرماندار تبریز با اشاره به اینکه هئیت امنا نقش موثری در بازار دارند ،گفت: هر تیمچه در بازار باید هئیت امنای مشخص داشته باشند و تیمچه های مختلف می تواند باربران خود را برای شناسایی و ساماندهی بحث باربری در محیط بازار در ساعت مشخص به هئیت امناء معرفی کنند.
شایان ذکر است در پایان جلسه مقرر گردید جلسه دیگری با حضورنمایندگان کلیه اصناف و نمایندگان باربران بازار طی روزهای آتی برگزار گردیده و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.
محمد قندگر-روابط عمومی منطقه هشت