پیوندهای ضروری


 
تاریخ : دوشنبه 17 ارديبهشت 1397     |     کد : 2356

به منظور حل مشکلات مربوط به املاک منطقه هشت صورت پذیرفت:

برگزاری جلسه مشترک سرپرست منطقه 8 شهرداری تبریز با مدیر کل املاک شهرداری تبریز

به منظور حل مشکلات املاک منطقه هشت، جلسه مشترکی بین سرپرست منطقه 8 و مدیر کل املاک شهرداری تبریز برگزار و تصمیمات مقتضی در این راستا اتخاذ گردید.


 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 8، در این جلسه که در اتاق شهردار منطقه 8 برگزار شد، مشکلات املاک واقع در پروژه های منطقه تشریح و تصمیمات مقتضی در راستای حل مالکیت آنها اتخاذ گردید.
محمد قندگر-روابط عمومی منطقه هشت