پیوندهای ضروری


 
تاریخ : دوشنبه 17 ارديبهشت 1397     |     کد : 2355

به همراه معاونین و مدیران منطقه برگزار شد؛

دیدار مردمی سرپرست منطقه هشت شهرداری تبریز با شهروندان

روز دوشنبه دومین جلسه و دیدار مردمی سرپرست منطقه هشت شهرداری تبریز با جمعی از شهروندان سطح حوزه برگزار شد.


 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 8،در این دیدار سرپرست منطقه 8 شهرداری تبریز، از نزدیک با تعدادی از شهروندان که هر کدام مشکل و مساله خود را کتبی ارائه نموده بودند، دیدار و به بررسی موارد آنها پرداخت.
وی در خصوص برگزاری این جلسات گفت: دیدار های های مردمی اثرات مثبتی در حل مشکلات مردم ایجاد می کنند.
مهندس پاک نهاد با اشاره به اثر مثبت این جلسات افزود: امروزه شهروندان با مشکلاتی رو به رو می باشند که در مرحله اول هر دستگاه دولتی و نظارتی قبل از حل مشکل موجود، می بایست شنونده خوبی بوده تا بتواند با کسب رضایتمندی ارباب رجوع، در مرحله بعدی با کمک خود متقاضی، در حل مشکل و خواسته مطرح شده اقدام نمود.
شایان ذکر است؛ سرپرست شهرداری منطقه8 در این جلسه به درخواستها و مشکلات مطرح شده شهروندان پرداخته و دستوراتی را در زمینه درخواست شهروندان به مسئولین واحد های مربوطه صادر نمود.محمد قندگر-روابط عمومی منطقه هشت