پیوندهای ضروری


 
تاریخ : يکشنبه 16 ارديبهشت 1397     |     کد : 2354

آگهی مناقصه عمومی منطقه 8 شهرداری تبریز

شهرداری منطقه 8 تبریز در نظر دارد پروژه های عمرانی به شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران حقیقی و حقوقی و یا شرکتهایی که دارای صلاحیت رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و یا دارای اعتبار صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری آذربایجان شرقی باشند و به شرح اسناد مناقصه باشند واگذار نمایند.

  واجدین شرایط میتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ نشرآگهی تا ساعت 00 : 13 مورخه 26/02/1397 به امور قراردادهای منطقه واقع در تبریز، پل قاری، کوچه مجتهدلر، ساختمان جدید معاونت فنی و عمرانی منطقه هشت مراجعه و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری منطقه واقع در تبریز، پل قاری، ابتدای کوچه مجتهدلر، ساختمان اداری شهرداری منطقه 8 تحویل نمایند .

 

عنوان پروژه

مبلغ برآورد اولیه  (ریال)

مبلغ سپرده  (ریال)

حداقل رتبه

1

درز گیری رویه های آسفالتی در محدوده منطقه هشت

1/500/000/000

75/000/000

پایه پنج در رشته راه،باند فرودگاه وراه آهن

2

تکمیل سرویس بهداشتی خیابان جمهوری اسلامی

6/250/000/000

312/500/000

 

پایه پنج در رشته ابنیه وساختمان- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات وقرائت پیشنهادات ساعت 30 : 14 روز چهارشنبه مورخه 26/02/1397 درمحل تبریز، خیابان آزادی، چهارراه ابوریحان، ساختمان مرکزی شهرداری تبریز خواهد بود. حضور کلیه شرکت کنندگان در جلسه آزاد می باشد.
- شهرداری در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات مختار است و نیز کل هزینه آگهی و کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 - هرگاه برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنها به ترتیب بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
- هيچ کدام از اعضاي (اصلي- علي البدل) شرکت نبايد مشمول قانون ممنوعيت موضوع قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي باشند
- سایر اطلاعات وجزئیات مناقصه در اسناد معامله مندرج می باشد.
رضا پاک نهاد
سرپرست منطقه هشت شهرداري


محمد قندگر-روابط عمومی منطقه هشت