پیوندهای ضروری


 
تاریخ : پنجشنبه 13 ارديبهشت 1397     |     کد : 2352

هم زمان با نیمه شعبان صورت پذیرفت:

عیادت مهندس پاک نهاد به همراه خیرین بازار از مراکز بهزیستی تبریز

همزمان با نیمه شعبان سرپرست منطقه 8 شهرداری تبریز به همراه معاونین خود و با همراهی جمعی از خیرین بازار تبریز به مراکز حمایتی بهزیستی مراجعه نموده و از افراد مورد حمایت این مراکز عیادت نمودند.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه8 در این عیادت،شهردار به همراه جمع حاضر با بیماران، سالمندان و سایر اعضای نیازمند مراکز بهزیستی دیدار نموده و برای آنها آرزوی سلامتی نمودند

محمد قندگر-روابط عمومی منطقه هشت