پیوندهای ضروری


 
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

با انجام رنگ آمیزی جداول صورت گرفت:

بازگشت زیبایی به میدان نماز

بازگشت زیبایی به میدان نماز رنگ آمیزی جداول در میدان نماز، منجر به افزایش زیبایی این میدان شد.
سه شنبه 11 دي 1397

معاون فنی و عمرانی منطقه هشت شهرداری تبریز خبر داد:

نرده های دیواراستانداری برای نصب آماده سازی شدند

نرده های دیواراستانداری برای نصب آماده سازی شدند معاون فنی و  عمرانی منطقه هشت شهرداری تبریز از آماده شدن نرده های در دست احداث ضلع شرقی دیوار استانداری خبر داد.
دوشنبه 10 دي 1397

توسط عوامل خدمات شهری منطقه هشت صورت پذیرفت:

شستشو و رنگ آمیزی نرده های سطح منطقه هشت

شستشو و رنگ آمیزی نرده های سطح منطقه هشت معاون خدمات شهری منطقه هشت شهرداری، از شستشو و رنگ آمیزی نرده ها و موانع ترافیکی سطح حوزه با هدف بهسازی سیمای شهری خبر داد.
دوشنبه 10 دي 1397

فرماندار تبریز در جلسه با بازاریان بازار تبریز گفت:

بازار شناسنامه تاریخی تبریز می باشد / اقدامات یکساله دستگاهها و شهرداری در بازار چشمگیر است. 

 بازار شناسنامه تاریخی تبریز می باشد / اقدامات یکساله دستگاهها و شهرداری در بازار چشمگیر است.  جلسه بررسی مشکلات زیرساختی بازار تاریخی تبریز روز شنبه 8 دی ماه با حضور نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ، فرماندار تبریز، رئیس شورای شهر تبریز و شهردار منطقه هشت در محل فرمانداری برگزار شد.
يکشنبه 9 دي 1397

با حضور نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای شهر تبریز و شهردار منطقه هشت صورت گرفت:

برگزاری جلسه با اصناف و کسبه بازار در خصوص مشکلات بازار تاریخی تبریز

برگزاری جلسه با اصناف و کسبه بازار در خصوص مشکلات بازار تاریخی تبریز در جلسه ای که با حضور دکتر پزشکیان نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و دکتر اکبر نژاد رئیس شورای شهر تبریز، به دعوت فرمانداری شهرستان تبریز، با دستور کار بررسی مسائل و مشکلات زیر ساختی بازار تاریخی تبریز تشکیل یافته بود، شهردار منطقه هشت به تشریح اقدامات اساسی شهرداری تبریز در بازار بزرگ تبریز پرداخت.
يکشنبه 9 دي 1397

دیواری از جنس کتاب

اجرای نقاشی دیواری کتب دینی به همراه کتب شعرا و مشاهیر آذربایجان در خیابان باغشمال

اجرای نقاشی دیواری کتب دینی به همراه کتب شعرا و مشاهیر آذربایجان در خیابان باغشمال به همت واحد زیباسازی منطقه هشت شهرداری تبریز، اولین نقاشی دیواری کتب دینی به همراه کتب شعرا و مشاهیر آذربایجان بر روی دیوارهای ابتدای خیابان باغشمال نقش بست.
يکشنبه 9 دي 1397

معاون فنی و عمرانی منطقه هشت خبر داد:

سردرب سنگی ورودی یخچال صادقیه، تکمیل شد

سردرب سنگی ورودی یخچال صادقیه، تکمیل شد معاون فنی و عمرانی منطقه هشت شهرداری تبریز از اتمام عملیات احداث سردرب سنگی یخچال صادقیه خبر داد.
يکشنبه 9 دي 1397

معاون خدمات شهری منطقه هشت شهرداری تبریز خبر داد:

اصلاح و همسطح سازی دریچه های فاضلاب سطح حوزه

 اصلاح و همسطح سازی دریچه های فاضلاب سطح حوزه ​​​​​​​ معاون خدمات شهری منطقه هشت شهرداری تبریز از اصلاح و همسطح سازی دریچه های فاضلاب در خیابان ارتش خبر داد.
يکشنبه 9 دي 1397

توسط واحد خدمات شهری منطقه هشت شهرداری تبریز اجرائی شد:

حذف شبانه موانع فیزیکی و تابلوهای زائد سطح منطقه

حذف شبانه موانع فیزیکی و تابلوهای زائد سطح منطقه معاون خدمات شهری منطقه هشت شهرداری تبریز از تداوم طرح جمع آوری موانع فیزیکی و تابلوهای زائد سطح منطقه توسط عوامل خدمات شهری منطقه خبر داد.
يکشنبه 9 دي 1397

از سوی واحد خدمات شهری منطقه هشت صورت پذیرفت:

نصب دو المان شهری در معابر منطقه هشت

نصب دو المان شهری در معابر منطقه هشت دو المان درخت و قطار در معابر سطح منطقه هشت نصب گردید.
شنبه 8 دي 1397