پیوندها 
 
 مشخصات تماس
ايران - آذربایجان شرقی - تبریز
چایكنار، پل قاری، پشت مخابرات، ابتدای كوچه مجتهدی
شماره تلفن: 35265201 - 041 الی 5
فاکس: 35265210 - 041
تلفکس روابط عمومی: 35237363 - 041
کدپستی: 34933-51349
پست الكترونیكی منطقه: m8@tabriz.ir