پیوندهای ضروری


 
  واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی
 • شهردار منطقه ( رضا پاک نهاد )
  • مسئول دفتر ( شهرام عباس پناه )
  • مسئول حراست ( رضا کیانی )
  • مسئول امور ارتباطات ( سعید احمدی )
  • مسئول بازرسی ( سیدمحمود صالحی پناهی )
  • مسئول امور فرهنگی و اجتماعی ( )
   • کارشناس فرهنگی ( )
   • کارشناس فرهنگی ( )
  • رئیس ادارۀ برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی ( علی اصغر علیپور شعاری )
   • کارشناس منابع انسانی ( )
   • کارشناس خدمات اداری ( )
   • کارشناس بودجه و اعتبارات ( )
   • کارشناس آمار و تحلیل اطلاعات ( )
   • کارشناس فناوری اطلاعات ( سعید احمدی )
   • کارشناس رفاهی، بیمه، ایمنی و بهداشت کار ( )
  • مسئول امور حقوقی ( کاظم عبدی )
  • معاون مالی و اقتصادی ( رضا جانفشان )
   • مسئول امور سرمایه گذاری و درآمد ( )
    • کارشناس درآمد ( )
    • کارشناس درآمد ( )
    • کارشناس اقتصادی ( )
    • کارشناس نوسازی ( )
    • محاسب ( ممیز املاک ) ( )
    • محاسب ( ممیز املاک ) ( )
   • رئیس ادارۀ املاک و مستغلات ( احمد کارگر بهنام )
    • کارشناس املاک ( )
    • کارشناس ثبتی ( )
    • کارشناس امور حقوقی ( )
    • کارشناس عمران ( )
    • کارشناس املاک ( ارزیاب ) ( )
   • رئیس ادارۀ مالی ( محمد شیخ الدینی )
    • کارشناس مالی ( )
    • کارشناس مالی ( )
    • حسابدار ( )
    • حسابدار ( )
    • حسابدار ( )
    • کارشناس مالی ( )
    • کارپرداز ( )
    • انباردار ( )
    • امین اموال ( )
  • معاون شهرسازی و معماری ( اسماعیل رجبی )
   • رئیس ادارۀ شهرسازی و معماری ( کاظم دلفکار )
    • کارشناس معماری ( )
    • کارشناس شهرسازی ( مامور بازدید ) ( )
    • کارشناس شهرسازی ( مامور بازدید ) ( )
    • کارشناس صدور پروانه ( )
    • کارشناس شهرسازی و معماری ( تایید نقشه ) ( )
    • کارشناس شهرسازی ( طرح تفصیلی ) ( )
    • کارشناس شهرسازی ( بر و کف و گذربندی ) ( )
    • کارشناس مهندسان ناظر ( مقررات ملی ساختمان ) ( )
    • کارشناس نقشه برداری ( )
    • کارشناس GIS ( )
    • کارشناس شهرسازی ( )
    • کارشناس حریم ( )
   • رئیس اداره نظارت و پیشگیری از تخلفات ساختمانی ( )
  • معاون فنّی و عمرانی ( یاشار صندوق ساز )
   • رئیس ادارۀ عمرانی ( حسین شجاع میاردان )
   • رئیس ادارۀ حمل و نقل و ترافیک ( )
   • مسئول امور حفّاری و جابجایی تاسیسات ( )
  • معاون خدمات شهری ( یداله ابراهیم پور )
   • کارشناس حقوقی (اجرائیات) ( )
   • مسئول امور نظارت بر خدمات شهری ( محمد رسول شایان )
   • مسئول نگهداری و تعمییرات تاسیسات شهری ( )
   • مسئول ناحیه 1 ( حسین نیکدل )
   • مسئول ناحیه 2 ( )
   • مسئول ناحیه 3 ( )