پیوندهای ضروری

 
  واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی
 • شهردار منطقه ( رضا پاک نهاد )
  • مسئول دفتر ( شهرام عباس پناه )
  • مسئول حراست ( رضا کیانی )
  • مسئول امور ارتباطات ( سعید احمدی )
   • کارمند امور ارتباطات ( اصغر شیر سوار )
    • کارمند امور ارتباطات ( )
    • کارمند امور ارتباطات ( )
  • مسئول بازرسی ( سیدمحمود صالحی پناهی )
  • مسئول امور فرهنگی و اجتماعی ( جلال شمع سوزان )
  • رئیس ادارۀ برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی ( حسین فرهنگی )
   • کارشناس منابع انسانی ( )
   • کارشناس خدمات اداری ( )
   • کارشناس بودجه و اعتبارات ( حسین ملکی )
   • کارشناس آمار و تحلیل اطلاعات ( )
   • کارشناس فناوری اطلاعات ( سعید احمدی )
   • کارشناس رفاهی، بیمه، ایمنی و بهداشت کار ( )
  • مسئول امور حقوقی ( کاظم عبدی )
  • معاون مالی و اقتصادی ( رضا جان فشان نوبری )
   • مسئول امور سرمایه گذاری و درآمد ( )
    • کارشناس درآمد ( )
    • کارشناس درآمد ( )
    • کارشناس اقتصادی ( )
    • کارشناس نوسازی ( )
    • محاسب ( ممیز املاک ) ( )
    • محاسب ( ممیز املاک ) ( )
   • رئیس ادارۀ املاک و مستغلات ( احمد کارگر بهنام )
    • کارشناس املاک ( )
    • کارشناس ثبتی ( )
    • کارشناس امور حقوقی ( )
    • کارشناس عمران ( )
    • کارشناس املاک ( ارزیاب ) ( )
   • رئیس ادارۀ مالی ( محمد شیخ الدینی )
    • کارشناس مالی ( )
    • کارشناس مالی ( )
    • حسابدار ( )
    • حسابدار ( )
    • حسابدار ( )
    • کارشناس مالی ( )
    • کارپرداز ( )
    • انباردار ( )
    • امین اموال ( )
  • معاون شهرسازی و معماری ( اسماعیل رجبی )
   • رئیس ادارۀ شهرسازی و معماری ( کاظم دلفکار )
    • کارشناس معماری ( )
    • کارشناس شهرسازی ( مامور بازدید ) ( )
    • کارشناس شهرسازی ( مامور بازدید ) ( )
    • کارشناس صدور پروانه ( یوسف نجاتی بریس )
    • کارشناس شهرسازی و معماری ( تایید نقشه ) ( )
    • کارشناس شهرسازی ( طرح تفصیلی ) ( جواد پرتوی ثمر خزان )
    • کارشناس شهرسازی ( بر و کف و گذربندی ) ( )
    • کارشناس مهندسان ناظر ( مقررات ملی ساختمان ) ( )
    • کارشناس نقشه برداری ( )
    • کارشناس GIS ( )
    • کارشناس شهرسازی ( )
    • کارشناس حریم ( )
   • رئیس اداره نظارت و پیشگیری از تخلفات ساختمانی ( امیر عبادی )
  • معاون فنّی و عمرانی ( یاشار صندوق ساز )
   • رئیس ادارۀ عمرانی ( حبیب سلطانی )
    • کارشناس تعمیر و نگهداری معابر ابنیه و مستحدثات ( )
    • کارشناس معماری ( )
    • کارشناس عمران ( رسیدگی به صورت وضعیت ها) ( )
    • کارشناس عمران (ناظر پروژه ها) ( )
    • کارشناس عمران (ناظر پروژه ها) ( )
    • کارشناس مکانیک (ناظر تاسیسات) ( )
    • کارشناس برق (ناظر تاسیسات) ( )
    • کارشناس نقشه برداری ( )
    • کارشناس عمران (کنترل پروژه ها) ( )
    • کارشناس عمران (امور امانی) ( )
   • رئیس ادارۀ حمل و نقل و ترافیک ( )
    • کارشناس حمل و نقل و ترافیک ( )
    • کارشناس حمل و نقل و ترافیک ( )
    • کارشناس حمل و نقل و ترافیک ( )
   • مسئول امور حفاری و جابجایی تاسیسات ( )
    • کارشناس تاسیسات ( )
    • کارشناس عمران ( )
  • معاون خدمات شهری ( یداله ابراهیم پور )
   • کارشناس حقوقی (اجرائیات) ( )
   • مسئول امور نظارت بر خدمات شهری ( محمد رسول شایان )
    • کارشناس فضای سبز ( )
    • کارشناس محیط زیست ( )
    • کارشناس زیبا سازی و تبلیغات شهری ( )
   • مسئول نگهداری و تعمییرات تاسیسات شهری ( )
    • کارشناس تاسیسات ( )
    • کارشناس خدمات شهری ( )
    • کارشناس بهداشت محیط ( )
   • مسئول ناحیه 1 ( سعید کریمی )
    • کارشناس خدمات شهری ( )
    • کارشناس عمران ( )
    • کارشناس پیشگیری و رفع تخلفات شهری ( )
   • مسئول ناحیه 2 ( مهدی زبردست )
    • کارشناس خدمات شهری ( )
    • کارشناس عمران ( )
    • کارشناس پیشگیری و رفع تخلفات شهری ( )
   • مسئول ناحیه 3 ( )
    • کارشناس خدمات شهری ( )
    • کارشناس عمران ( )
    • کارشناس پیشگیری و رفع تخلفات شهری ( )